APK


De Algemene Periodieke Keuring is een jaarlijks terugkerende keuring voor alle personenauto's en kleine bedrijfswagens. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de APK niet een keuring om te kijken of uw auto wel 'goed' is.

Normen verkeersveiligheid en milieubelasting
Een APK is een keuring die bekijkt of uw auto voldoet aan geldende normen voor verkeersveiligheid en milieubelasting. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de staat van het remsysteem en de verlichting, zaken die uiteraard een grote invloed hebben op de veiligheid van uw auto. Maar ook de uitstoot van afvalstoffen van de motor wordt gecontroleerd. Een APK zegt dus niet alles over de staat van de auto.

Momentopname
De conditie van de motor wordt nagenoeg buiten beschouwing gelaten bijvoorbeeld. De APK is een momentopname, daarnaast moet uw auto gewoon voor onderhoudsbeurten en controle naar de garage. Als uw auto niet of niet op tijd is gekeurd, kunt u een boete krijgen.