Profiel

Het begrip 'familiebedrijf' komt in de autobranche zelden voor. Van ‘vader op zoon' lijkt in deze ‘mannenwereld' dan ook voor de hand te liggen. Een bezoekje aan de Helmgarage in de Schuytstraat 20-24 levert in deze een verrassing op…Niet alleen vader en zoon werken in dit florerende autobedrijf, ook moeder en dochter werken hier mee aan het realiseren van de doelstelling van Helmgarage: 100% service tegen een zo laag mogelijke prijs! van der Helmgarage kent twee afdelingen: de verhuur en het garagebedrijf. In 2004 vierde Helmgarage haar 25 jarig jubileum. Een bewijs dat een familiebedrijf ook in de autobranche succesvol kan zijn.

Historie

Op 29 juni 1979 opende de heer van der Helm Sr. zijn deuren van garagebedrijf Helm aan de Haagse Reinkenstraat. Het garagebedrijf specialiseerde zich in eerste instantie in Austin/Mini. Al snel werden diverse andere merken toegevoegd. In 1980 werd begonnen met de verhuur. In eerste instantie van bestelwagens. In mei 1981 werden ook een aantal personenbussen aangeschaft voor de verhuur. De verhuizing van het garagebedrijf naar de Schuytstraat 20-24 resulteerde in een uitbreiding van het wagenpark met personenauto's. Niet vreemd dat de heer van der Helm de autoverhuur tot hoofdtak van zijn bedrijf maakte. Immers, hij doorliep van 1962 tot en met juni 1979 bijna alle afdelingen van Tromp autoverhuur.

Nog steeds kijkt hij met plezier terug op deze periode waarin hij een ruime ervaring opdeed in de verhuur van auto's. Met name na de invoering van de verplichte A.P.K. breidde de reparatie aan particuliere automobielen zich verder uit. Thans verzorgd Helmgarage reparaties en onderhoud van alle bekende merken. Zowel grote als kleine onderhoudsbeurten, doorsmeren en olie verversen, vakantie – en winterbeurten behoren tot het pakket van de garageafdeling.

Zo moeder zo dochter vanaf de opening van de zaak in 1979 heeft mevrouw van der Helm assistentie geboden in het bedrijf. In juni 1991 kwam dochter Belinda het bedrijf versterken als administratief medewerkster. In juli 1987 was zoon Erwin reeds in het bedrijf betrokken na beëindiging van zijn studie motorvoertuigen. De succesformule van de heer van der Helm Sr. resulteert in een nog steeds groeiend bedrijf, dat nog steeds de gezelligheid kent van een echt familiebedrijf!